[1]
KOVAČEVIĆ, A. 2023. Placentalna retorika – narativna avangardnost Pisma nerođenom djetetu Oriane Fallaci. Anafora. 9, 2 (Mar. 2023), 333–347.