[1]
Šimić , K. 2023. Moćno djelo ženske ruke. Ružica Pšihistal, Studije o Marulićevoj Juditi. Anafora. 9, 2 (Feb. 2023), 447–454.