(1)
KOVAČEVIĆ, A. . Placentalna Retorika – Narativna Avangardnost Pisma nerođenom Djetetu Oriane Fallaci. Anafora 2023, 9, 333-347.