(1)
Šimić , K. . Moćno Djelo ženske Ruke. Ružica Pšihistal, Studije O Marulićevoj Juditi. Anafora 2023, 9, 447-454.