[1]
K. . Šimić, “Moćno djelo ženske ruke. Ružica Pšihistal, Studije o Marulićevoj Juditi”, Anafora, vol. 9, no. 2, pp. 447–454, Feb. 2023.