[1]
Unseth, P. 2022. Kapchits, G. Qaamuuska Casriga Ah: ee Maahmaahda Soomaaliyeed. A Modern Dictionary of Somali Proverbs. Laashin, 2020. 347 p.: ISBN 9785020180765. Proverbium - Yearbook. 39, 1 (Jul. 2022), 370–372.