(1)
Unseth, P. Kapchits, G. Qaamuuska Casriga Ah: Ee Maahmaahda Soomaaliyeed. A Modern Dictionary of Somali Proverbs. Laashin, 2020. 347 p.: ISBN 9785020180765. Proverbium 2022, 39, 370-372.