Unseth, Peter. 2022. “Kapchits, G. Qaamuuska Casriga Ah: Ee Maahmaahda Soomaaliyeed. A Modern Dictionary of Somali Proverbs. Laashin, 2020. 347 p.: ISBN 9785020180765”. Proverbium - Yearbook 39 (1):370-372. https://naklada.ffos.hr/casopisi/proverbium/article/view/71.