[1]
P. Unseth, “Kapchits, G. Qaamuuska Casriga Ah: ee Maahmaahda Soomaaliyeed. A Modern Dictionary of Somali Proverbs. Laashin, 2020. 347 p.: ISBN 9785020180765”, Proverbium, vol. 39, no. 1, pp. 370–372, Jul. 2022.