Unseth, P. “Kapchits, G. Qaamuuska Casriga Ah: Ee Maahmaahda Soomaaliyeed. A Modern Dictionary of Somali Proverbs. Laashin, 2020. 347 p.: ISBN 9785020180765”. Proverbium - Yearbook, vol. 39, no. 1, July 2022, pp. 370-372, https://naklada.ffos.hr/casopisi/proverbium/article/view/71.